Landøyveien
Landøyveien
Velkommen til Landøyveien på Holmen i Asker. Landøyveien 5 teller inntil 55 boenheter fordelt på tre terrasserte hus. Det er lagt vekt på å tilpasse boligprosjektet til omkringliggende småhusbebyggelse, elvelandskapet med Neselva, åslandskapet og planområdets unike plassering ut mot Oslofjorden. Kommer for salg 2. halvår 2021.

Siste oppdaterte status i prosjektet:

Planleggingen og prosjekteringen av leilighetene i Landøyveien 5 er mer eller mindre ferdigstilt, mens vi venter på den avsluttende politiske behandlingen av planforslaget og utbyggingsavtalen.

Planforslaget med utbyggingsavtale for Landøyveien 5 ble sluttbehandlet i Utvalg for plan og byggesak onsdag 18. august med positivt utfall. Det gjenstår nå behandling i Formannskapet og i Kommunestyret, og vi er informert om at dette skjer hhv. 7. september og 14. september. Vi ser frem til endelig behandling av saken i de to siste politiske instansene.

Alle registrerte vil motta ytterligere informasjon om prosjektet og prosessen videre per e-post så snart dette foreligger.
Ro for sjelen
Byggene er omsluttet av et sammenhengende indre parkområde med parkering under terreng. Inntrukne fasadeliv med trekledning og strategiske forskyvninger av hageterrasser bidrar til både særpreg og egenkarakter. Her er det variasjon i skala, størrelse, høyde og volum.
Terrasserte hagehus
Det vil tilbys leiligheter i varierende størrelser og utforming, alle med store terrasser eller utgang til egen uteplass på terreng med direkte adkomst ut på grøntområder. Detaljutforming- og prosjektering pågår nå for fullt.
sjo

Prosjektstatus

Her kan du følge med på utvikling i prosjektet.
Nå er vi i fase 1.

 1. Planlegging
  Registrer interesse
 2. Salgsstart
 3. Byggestart
 4. Innflytting
beach

Registrer din interesse i dag for å holde deg oppdatert frem mot salgsstart eller ta kontakt med megler for mer informasjon
  Jeg er interessert i:

  Dersom jeg ikke lenger ønsker å motta informasjon, kan jeg når som helst melde meg av. Les mer i vår personvernerklæring.

  Per Henrik Rolfsen

  Eiendomsmegler
  +47 913 728 35
  per@roislandco.no

  Ingrid Anne Fossli

  Eiendomsmegler
  +47 938 857 78
  ingrid@roislandco.no

  Røisland&Co

  Dronning Eufemias gate 16, 0191 Oslo |
  +47 21 04 32 32 | roislandco.no |
  post@roislandco.no